วิธีการดูรายได้รูปแบบใหม่

ถ้าพี่ไรเดอร์ต้องการทราบ รายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อออฟฟิศประจำจังหวัดของตนเอง

 

และสำหรับกรุงเทพฯ เพื่อขอใบแสดงรายละเอียดรายได้ (service invoice) ให้กรอกข้อมูล >>ที่นี่<<   ให้ลงทะเบียนขอใบแสดงรายได้เพียงครั้งเดียว แล้วคุณจะได้รับสลิปแสดงรายละเอียดรายได้ทุกเดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่