การต่อเวลาทำงาน

การใช้งานทั่วไปสำหรับฟังก์ชั่น "ต่อเวลาทำงาน"

 

โดยระบบจะพิจารณาว่าในช่วงที่ไรเดอร์ต้องการต่อเวลาทำงานนั้นมีออเดอร์จำนวนมากรออยู่หรือไม่

 

เมื่อเริ่มกะทำงาน

 

1.เมื่อเริ่มทำงาน ไรเดอร์สามารถเลือกได้ว่าต้องการที่จะต่อเวลางานเพิ่มอีก 30 นาทีหรือไม่

(ในกรณีที่เราต้องการไรเดอร์ในช่วงที่มีออเดอร์มาก)

 

2.ถ้าไรเดอร์ตกลง ให้กดเปิดและไรเดอร์จะได้รับการพิจารณาในการขยายเวลาทำงาน ขณะทำงาน สถานะบนหน้าจอ จะแสดงให้เห็นสถานะว่ากำลังเปิดหรือปิดการต่อเวลาทำงานอยู่ ไรเดอร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขณะทำงาน

กดที่ปุ่มเพื่อ เปิด-ปิด

ในเวลาทำงานที่เพิ่มขึ้น

หากไรเดอร์ได้รับการอนุมัติในการต่อเวลาทำงานเรียบร้อยแล้ว

กะการทำงานจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ: โดยการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปที่ Roadrunner

ว่ากะการทำงานได้ถูกเพิ่มขึ้นแล้ว (รวมถึงจะแสดงเวลาสิ้นสุดการทำงาน โดยเวลาจะถูกอัปเดตใหม่ และแสดงบนสถานะใน Roadrunner)

 

หมายเหตุ: หากสถานะการต่อเวลาทำงานถูกปิดไว้ ไรเดอร์จะไม่ได้รับการพิจราณา อย่างไรก็ตามไรเดอร์สามารถ เปิด-ปิด ได้ตลอดเวลาเมื่อต้องการ (ในการทำงานกะเดียวกันสามารถปรับเปลี่ยนการขอต่อเวลาการทำงานกี่ครั้งก็ได้)