การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM

สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

 • ใส่รหัส

 • เลือกคำว่า ถอน/โอน/ชำระเงิน/อื่นๆ 

ขั้นตอนที่ 3

 • เลือก SCB Easy / กองทุน / อื่นๆ /

ขั้นตอนที่ 4

 • เลือก สมัครบริการ/ ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) 

ขั้นตอนที่ 5

 • เลือก หักบัญชีอัตโนมัติ 

ขั้นตอนที่ 6

 • เลือก ประเภทบัญชี/ ออมทรัพย์

ขั้นตอนที่ 7

 • เลือก อื่นๆ/ ตรวจสอบข้อมูลเครดิต (NCB) 

ขั้นตอนที่ 7.1

 • กรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010555503480501 

 • กรอกหมายเลขอ้างอิง 034805

 • กรอกเลขบัญชี Rider

ขั้นตอนที่ 8

 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทำรายการ

ขั้นตอนที่ 9

 • หลังการกดยืนยันเรียบร้อย Rider จะได้ ATM Slip (แล้วนำสลิปมาส่งที่ออฟฟิศ.. ) 

 • ตัวอย่าง Slip ที่ถูกต้อง 

       Company Name : ต้องเป็น Delivery Hero 

       Customer No : 034805

       REFERENCE No : (ต้องเป็นเลขบัญชีของ Rider)

       Debit from A/C : (เลข4ตัวท้ายของบัญชี Rider )

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้ระเอียด ถ้าข้อมูลไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ Rider จะไม่สามารถวิ่งงานได้ค่ะ

การสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ ผ่าน APP SCB EASY

ขั้นตอนที่ 1
• กดเข้า APP SCB EASY

ขั้นตอนที่ 2
• เลือก ธุรกรรมของฉัน

ขั้นตอนที่ 3
• เลือก สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 4
• ใส่ รหัส PIN

(รหัสผ่านของ Rider)

ขั้นตอนที่ 5
• เลือก ยอมรับ

ขั้นตอนที่ 6
• กรอกเลขผู้ให้บริการสี่หลัก :8189

บ.เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ปทท) จก.

ในช่องสีแดง ตามภาพตัวอย่าง

ขั้นตอนที่ 7
• กรอกเลขที่บัญชีของไรเดอร์

ในช่องระบุรหัสลูกค้า /Ref.1
(ต้องเป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น)

ขั้นตอนที่ 8.
ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย แล้วเลือกที่ยืนยัน
• ชื่อบริษัทต้องเป็น บ.เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ปทท) จก.
• Comp code : 8189
• Ref 1 : (เลขบัญชี Rider )

 

หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้

ละเอียด ถ้าข้อมูลไม่ตรงตามที่กำหนดไว้

Rider จะไม่สามารถวิ่งงานได้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 9
เลือกเบอร์มือถือเพื่อรับรหัส OTP ยืนยันทาง SMS
จากนั้นกด เลือก ถัดไป

ขั้นตอนที่ 10
นำรหัส OTP ที่ได้รับใน SMS

กรอกในช่องว่าง

ขั้นตอนที่ 11.
นำส่งสลิปที่กรุ๊ป Line

*ตัวอย่างสลิปที่ถูกต้อง
ชื่อบริษัทต้องเป็น บ.เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ปทท) จก.
Comp code : 8189
Ref 1 : (เลขบัญชี Rider )