จำนวนคะแนนสะสมของไรเดอร์

(ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 24 เม.ย. 65)
เฉพาะไรเดอร์ที่ได้รับเลือก ในช่วงทดลองเท่านั้น

ไรเดอร์จะสามารถแลกของรางวัลได้หลังจากสิ้นสุดช่วงทดลอง โดยจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง

สามารถเช็กได้จากตางรางด้านล่าง

คะแนนสะสม ณ วันที่ 19 เมษายน 2565