ไรเดอร์ปลอดภัย ลูกค้าอุ่นใจ ห่างไกล COVID-19
179230953_956203305185486_74314596130615
179341079_234601005089560_86973703398544
179300387_1206130329820074_3563268629362
180037952_2675568799401712_3100569576121

ที่ฟู้ดแพนด้า เราให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสุขภาพของไรเดอร์เสมอมา ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ฟู้ดแพนด้าได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น

1.แจกเจลล้างมือแอลกอฮอล์ให้กับไรเดอร์ โดยสามารถเข้ามารับได้ที่ออฟฟิศทุกสาขา

2.แจกหน้ากากอนามัยให้กับไรเดอร์ โดยสามารถเข้ามารับได้ที่ออฟฟิศทุกสาขา


การปฏิบัติตนขณะทำงาน ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19
1. ก่อนเริ่มงาน ควรตรวจสอบอุณหภูมิของคุณและให้แน่ใจว่าอยู่ต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสอยู่เสมอ
2. ควรล้างมือให้ด้วยสบู่อย่างสม่ำเสมอ
3. ล้างมือด้วยเจลล้างมือทั้งก่อนและหลังรับ-ส่งอาหารทุกครั้ง
4. ทำความสะอาดกระเป๋าส่งอาหารทุกวันด้วยน้ำยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์
5. หลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา จมูก และปาก
6. ควรรักษาระยะห่างระหว่างคุณกับลูกค้าขณะส่งอาหาร 3 เมตร
7. ทำความสะอาดเสื้อยืดแขนยาวและเสื้อแจ็คเก็ตทุกวันหลังจากสวมใส่
 
ถ้าหากไรเดอร์สงสัยว่าติดเชื้อไวรัสควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ควรรีบไปรับการตรวจทันที
2. เสนอเปลี่ยนกะการทำงานและแจ้งให้ผู้จัดการสาขาทราบ
3. ถ้าหากตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้ติดต่อที่เจ้าหน้าที่ประจำสาขาของไรเดอร์ 

ดูวิธีป้องกันตนเองง่ายๆได้ที่วีดีโอด้านล่างนี้

หากสงสัยว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19 สามารถตรวจเชื้อไวรัสฟรี

เมื่อผู้เข้าตรวจตรงตามเกณฑ์เหล่านี้

 

1.ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) และมีประวัติในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มมีอาการ มีการเดินทางไปหรือมาจากประเทศ หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดต่อเนื่องของเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของเชื้อโควิด-19 มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19

 

2.ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

 

3.ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และเป็นบุคลากรทางการแพทย์

 

4.ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรงที่หาสาเหตุไม่ได้ และมีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยต้องสงสัยโควิด-19, เป็นบุคลากรทางการแพทย์, เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น, และเป็นผู้ป่วยปอดอักเสพที่หาสาเหตุไม่ได้