สิทธิความคุ้มครอง
COVID-19 สำหรับไรเดอร์

health-insurance.png

สมัครเป็นไรเดอร์ฟู้ดแพนด้า มีสิทธิรับความคุ้มครองโควิด-19 สูงสุด 10,400 บาท* 

247753609_694579551546578_6762842119108549880_n.jpg

* หมายเหตุ
- เฉพาะผู้ที่สมัครเป็นไรเดอร์ฟู้ดแพนด้า และรับรหัสวิ่งงานตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 13 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น
- ไรเดอร์ต้องรับงานได้อย่างน้อย 50 ออเดอร์ ภายใน 7 วันแรกนับแต่วันที่ได้รับรหัสวิ่งงาน


เงื่อนไขความคุ้มครอง และการรับค่าชดเชย เป็นไปตามรายละเอียด ซึ่งสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง 

Capture.JPG