ครอสเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น

          บริษัทฟู้ดแพนด้าได้จัดคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับไรเดอร์ เนื่องจากทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมีบทบาทในชีวิตของคนไทยในปัจจุบัจ อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกันทั่วโลก ทำให้ไรเดอร์สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานที่ต้องพบเจอกับลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติได้

รายละเอียด

- การลงทะเบียนเรียนรับรอบละ 15 คน เรียน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (ครั้งละ 2 ชั่วโมง) จำนวน 5 สัปดาห์ (ไรเดอร์ที่ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิ์ก่อน)
- เรียนทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น. ที่ออฟฟิตรามคำแหง เลขที่ 32 ถนนรามคำแหง 24 แยก 12-2
- เริ่มเรียนครั้งแรกวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562

-รับเฉพาะสาขากรุงเทพเท่านั้น

***ไรเดอร์ที่ลงทะเบียนเรียน ต้องมาเข้าเรียนให้ครบทุกครั้งที่มีคลาสเรียน หากขาดเรียนทางเราจะปรับ200บาทต่อครั้ง***

รายชื่อผู้มีสิทธ์เรียนภาษาอังกฤษรอบที่ 2
6666666.png
ภาพบรรยากาศในห้องเรียน