ฟู้ดแพนด้าแจกเสื้อ
เสื้อยืดแขนยาว.JPG

ฟู้ดแพนด้าขอขอบคุณไรเดอร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

 

ขอขอบคุณไรเดอร์ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการทำงานกับฟู้ดแพนด้า ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ทุกคะแนนและข้อคิดเห็นของคุณเรานำปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคต เราจึงขอมอบเสื้อยืดแขนยาวให้ไรเดอร์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี และหวังว่าในเดือนกรกฏาคมเราจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากไรเดอร์ทุกคนอีกเช่นเคย

หมายเหตุ : 1. ผู้มีรายชื่อข้างล่างในตารางเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับเสื้อ

                2. ไรเดอร์ที่มีสิทธิ์รับเสื้อ จำเป็นต้องกรอก >> ฟอร์ม << เข้ามา เพื่อรับสิทธิ์ด้วยตัวเองเท่านั้น (ตามวันเวลาที่กำหนดให้)

รายชื่อผู้ได้รับเสื้อ ที่ร่วมตอบแบบสอบถามเดือนเมษายน