วิ่งวันหยุด แจกโบนัส
160792403_1367207503621183_1879858671589

ที่ฟู้ดแพนด้า เราพยายามสรรหาสิ่งดีๆ เพื่อไรเดอร์ของเราเสมอ

แจกเงินโบนัสพิเศษ! ไม่จำกัดจำนวน
สำหรับไรเดอร์ทุกแบชทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 20 -21 มีนาคม 2564

161271718_999337450594867_54886532793185

เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ไม่ขาดงาน (No Show) ระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค. 2564

 • นับเฉพาะออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ และชั่วโมงงานที่วิ่งจริง ระหว่างวันที่ 20 มี.ค. 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 21 มี.ค. 2564 เวลา 23.59 น.

กลุ่ม A :

 1. มีจำนวนออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ 75 ออเดอร์ และมีชั่วโมงวิ่งงานจริงรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง รับโบนัส 200 บาท

 2. มีจำนวนออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ 95 ออเดอร์ และมีชั่วโมงวิ่งงานจริงรวมกันไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมง รับเพิ่ม 300 บาท รวมเป็นโบนัส 500 บาท

กลุ่ม B :

 1. มีจำนวนออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ 65 ออเดอร์ และมีชั่วโมงวิ่งงานจริงรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง รับโบนัส 200 บาท

 2. มีจำนวนออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ 85 ออเดอร์ และมีชั่วโมงวิ่งงานจริงรวมกันไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมง รับเพิ่ม 300 บาท รวมเป็นโบนัส 500 บาท

กลุ่ม C :

 1. มีจำนวนออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ 55 ออเดอร์ และมีชั่วโมงวิ่งงานจริงรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง รับโบนัส 200 บาท

 2. มีจำนวนออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ 75 ออเดอร์ และมีชั่วโมงวิ่งงานจริงรวมกันไม่ต่ำกว่า 14 ชั่วโมง รับเพิ่ม 300 บาท รวมเป็นโบนัส 500 บาท

หมายเหตุ:

 • สามารถเช็คกลุ่มจังหวัดที่วิ่งงานของตนเองที่ตารางด้านล่าง

 • จ่ายเงินโบนัส ในรอบจ่ายวันที่ 29 มีนาคม 2564

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อไรเดอร์ได้รับโบนัส