แผนที่ฮีตแมป (Heat Map)

แผนที่ฮีตแมป (Heat Map) คืออะไร?

เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงให้ไรเดอร์เห็นพื้นที่ที่มีจำนวนออเดอร์หนาแน่น โดยแผนที่นี้จะช่วยให้ไรเดอร์สามารถวางแผนการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับออเดอร์มากขึ้น

วิธีการตั้งค่าเปิดใช้งานฟังก์ชั่นฮีตแมป (Heat Map)

หมายเหตุ: 

1.แผนที่นี้จะแสดงขึ้นเมื่อไรเดอร์กดเริ่มงานและอยู่ในพื้นที่วิ่งงานที่ตนเองเลือกไว้ (จะแสดงเฉพาะโซนที่ไรเดอร์เลือกวิ่งงานเท่านั้น )

2.ร้านอาหารที่มีจำนวนออเดอร์มากที่สุด 30 เปอร์เซ็น จะถูกแสดงบนแผนที่

3.ข้อมูลที่แสดงบนแผนที่จะอ้างอิงจากข้อมูลของจำนวนออเดอร์ในสัปดาห์ที่แล้ว