เปอร์เซ็นต์การกดรับงานแบบไลฟ์สด
Slide2.JPG

หมายเหตุ: การนับเวลากดรับออเดอร์จะนับถอยหลัง 60 วินาที โดยเริ่มนับเวลาถอยหลังตั้งแต่ที่ออเดอร์ถูกส่งให้ไรเดอร์ตัวอย่างเช่น
             
1.หากออเดอร์ถูกส่งเข้าระบบในเวลา 9 โมง 5 นาที 10 วินาที ไรเดอร์จะต้องรับงานภายในเวลา 9 โมง 6 นาที 10 วินาที
             2. หากออเดอร์ถูกส่งเข้าระบบในเวลา 9 โมง 5 นาที 10 วินาที และไรเดอร์กดเข้าแอปวิ่งงานเวลา 9 โมง 5 นาที 20 วินาที ไรเดอร์จะเห็นเวลานับถอยหลังในวงกลมจะเหลือแค่ 50 วินาที หากไรเดอร์ไม่กดรับงานภายในเวลาที่กำหนดจะมีผลกับการคำนวนแบช

*** หากไรเดอร์ไม่กดรับหรือปฏิเสธออเดอร์ก่อนที่ออเดอร์จะถูกส่งไปให้ไรเดอร์คนอื่นจะส่งผล ดังนี้

         - ครั้งที่ 1 และ 2 ไรเดอร์จะไม่ถูกเบรค แต่จะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การกดรับงาน

         - ครั้งที่ 3 และ 4 ไรเดอร์จะถูกเบรค 5 นาที และจะมีผลต่อเปอร์เซ็นการกดรับงานและการคำนวณคะแนนชั่วโมงงานที่เลือกเทียบกับจำนวนชั่วโมงงานที่มาทำงานจริง

         - ครั้งที่ 5 ขึ้นไป ไรเดอร์จะถูกเบรค 30 นาที และจะมีผลต่อเปอร์เซ็นต์การกดรับงานและการคำนวณคะแนนชั่วโมงงานที่เลือกเทียบกับจำนวนชั่วโมงงานที่ทำงานจริง

แถบแสดงผลการทำงาน
Slide4.JPG
Slide5.JPG
Slide6.JPG
Slide7.JPG
Slide8.JPG