คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อรักษาระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่ง 

 

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของลูกค้า มี 5 ระดับ ได้แก่ 5ดาว 4ดาว 3ดาว 2ดาว 1ดาว

(คะแนนเรียงจากมากไปน้อย) เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพการบริการและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ

 

 

 

 

 

ลูกค้าสามารถให้คะแนนตามความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ภาชนะ ระยะเวลาในการจัดส่ง และไรเดอร์ (ในการให้คะแนนไรเดอร์ จะนำเพียงคะแนนในส่วนของไรเดอร์มาใช้คำนวนเท่านั้น จะไม่นำคะแนนจากปัจจัยอื่นๆมาคิดคะแนนของไรเดอร์)

เกณฑ์การคำนวณคะแนนของไรเดอร์ แบ่งเป็น 2 เกณฑ์ ได้แก่

 

1.คะแนนรวม คือการนำคะแนนทั้งหมดจากคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าที่ไรเดอร์แต่ละคนได้รับในแต่ละออเดอร์ มารวมกัน

 

2.คะแนนเฉลี่ย คือการนำคะแนนรวมทั้งหมดที่ไรเดอร์ได้รับมาหารกับจำนวน

ออเดอร์ที่ลูกให้คะแนนความพึงพอใจ

รายชื่อไรเดอร์ที่ได้รับรางวัล

หมายเหตุ: ไรเดอร์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จะได้รับโบนัสในรอบจ่ายถัดไป ( วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 )