ศึกชิงออเดอร์ 2021
ศึกชิงออเดอร์ เวบ.jpg

ที่ฟู้ดแพนด้า เราพยายามสรรหาสิ่งดีๆ เพื่อไรเดอร์ของเราเสมอ

ออเดอร์สูงสุด! รับรางวัลไปเลย!

วิ่งให้เร็ว ปั่นให้ไว ถ้าทำได้ ชนะไปเลย!!!
สำหรับไรเดอร์ทุกคน ทุกแบชทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 -18 เมษายน 2564

เงื่อนไข การแข่งขัน *สำคัญมาก*

แบบทีม

 • ลงทะเบียนเข้าแข่งขันแบบทีม ผ่านทางลิงก์ลงทะเบียน *หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทีมนั้นๆ ออกจากการแข่งขันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ไรเดอร์ที่ลงทะเบียนแบบทีมแล้ว จะไม่สามารถรับรางวัลของการแข่งขันแบบเดี่ยวได้

 • มีสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน

 • สมาชิกทุกคนไม่ขาดงาน (No Show) ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. 2564

 • นับเฉพาะออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ และชั่วโมงงานที่วิ่งจริง ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 18 เ.ย. 2564 เวลา 23.59 น.

 • หากจำนวนออเดอร์เท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินโดยใช้จำนวนชั่วโมงการทำงานของสมาชิกทุกคนรวมกันเป็นเกณฑ์พิจารณาร่วมด้วย

 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

แบบเดี่ยว

 • การแข่งขันแบบเดี่ยวไม่ต้องลงทะเบียน ระบบจะทำการสมัครให้อัตโนมัติ

 • ไรเดอร์ที่ลงทะเบียนแบบทีมแล้ว จะไม่สามารถรับรางวัลของการแข่งขันแบบเดี่ยวได้

 • ไม่ขาดงาน (No Show) ระหว่างวันที่ 12-18 เม.ย. 2564

 • นับเฉพาะออเดอร์ที่ส่งสำเร็จ และชั่วโมงงานที่วิ่งจริง ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. 2564 เวลา 00.00 น. ถึง วันที่ 18 เ.ย. 2564 เวลา 23.59 น.

 • หากจำนวนออเดอร์เท่ากัน บริษัทฯ จะตัดสินโดยใช้จำนวนชั่วโมงการทำงานของผู้เข้าแข่งขันเป็นเกณฑ์พิจารณาร่วมด้วย

 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

"การแข่งขันทั้งแบบทีมและแบบเดี่ยว เป็นการแข่งขันกันเองภายในจังหวัด" โดยมูลค่าเงินรางวัลขึ้นอยู่กับกลุ่มจังหวัดของคุณ สามารถเช็คกลุ่มจังหวัดได้ที่ตารางด้านล่าง

 

จังหวัดกลุ่มที่ 1 :

แบบทีม

- อันดับที่ 1 : 30,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 15,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 7,500 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 147 รางวัล) : 2,500 บาท

แบบเดี่ยว

- อันดับที่ 1 : 5,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 3,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 2,000 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 497 รางวัล) : 500 บาท

จังหวัดกลุ่มที่ 2 :

แบบทีม

- อันดับที่ 1 : 20,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 10,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 5,000 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 27 รางวัล) : 2,000 บาท

แบบเดี่ยว

- อันดับที่ 1 : 3,500 บาท

- อันดับที่ 2 : 2,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 1,000 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 147 รางวัล) : 500 บาท

จังหวัดกลุ่มที่ 3 :

แบบทีม (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 15,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 7,500 บาท

- อันดับที่ 3 : 4,000 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 7 รางวัล) : 1,500 บาท

แบบเดี่ยว (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 2,500 บาท

- อันดับที่ 2 : 1,400 บาท

- อันดับที่ 3 : 700 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 47 รางวัล) : 300 บาท

จังหวัดกลุ่มที่ 4 :

แบบทีม (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 13,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 6,500 บาท

- อันดับที่ 3 : 3,000 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 5 รางวัล) : 1,000 บาท

แบบเดี่ยว (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 2,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 1,200 บาท

- อันดับที่ 3 : 600 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 27 รางวัล) : 250 บาท

จังหวัดกลุ่มที่ 5 :

แบบทีม (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 10,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 5,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 2,500 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) : 800 บาท

แบบเดี่ยว (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 1,500 บาท

- อันดับที่ 2 : 1,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 500 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 12 รางวัล) : 200 บาท

จังหวัดกลุ่มที่ 6 :

แบบทีม (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 8,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 4,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 2,000 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) : 700 บาท

แบบเดี่ยว (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 1,200 บาท

- อันดับที่ 2 : 800 บาท

- อันดับที่ 3 : 400 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 7 รางวัล) : 150 บาท

จังหวัดกลุ่มที่ 7 :

แบบทีม (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 5,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 3,000 บาท

- อันดับที่ 3 : 1,500 บาท

แบบเดี่ยว (ของแต่ละจังหวัด)

- อันดับที่ 1 : 1,000 บาท

- อันดับที่ 2 : 600 บาท

- อันดับที่ 3 : 300 บาท

- รางวัลชมเชย (จำนวน 2 รางวัล) : 150 บาท

หมายเหตุ:

 • สามารถเช็คกลุ่มจังหวัดที่วิ่งงานของตนเองที่ตารางด้านล่าง

 • จ่ายเงินโบนัส ในรอบจ่ายวันที่ 26 เมษายน 2564

 • ไรเดอร์ 1 คน สามารถรับได้สูงสุดแค่  1 รางวัล

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแบบทีม
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลแบบเดี่ยว

อัปเดตข้อมูลวันที่ 25/04/2564