โคตรโปรแจกเงินสด กลับมาแล้ว
96723625_243504973661584_203819491091336

ที่ฟู้ดแพนด้า เราพยายามสรรหาสิ่งดีๆเพื่อไรเดอร์ของเราเสมอ

 

 แจกโบนัสพิเศษ ! มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท

ระหว่างวันที่ 11 - 24 พ.ค. 2563

( จำนวน 3,500 รางวัล )

เงื่อนไขดังนี้

1. แจกโบนัส 1000 บาท สำหรับไรเดอร์แบช 1 และ 2 ที่มีชั่วโมงงานมากกว่า 120 ชั่วโมงขึ้นไป และ มีจำนวนออเดอร์มากกว่า 250 ออเดอร์ (โดยเราจะแจกให้กับไรเดอร์ที่มีชั่วโมงงานสูงสุด 500 คนแรก)
 

2. แจกโบนัส 500 บาท สำหรับไรเดอร์แบช 3,4,5 และ 6 ที่มีชั่วโมงงานมากกว่า 80 ชั่วโมงขึ้นไป และ มีจำนวนออเดอร์มากกว่า 200 ออเดอร (โดยเราจะแจกให้กับไรเดอร์ที่มีชั่วโมงงานสูงสุด 3000 คนแรก)
 

3. ไม่ขาดงาน
 

4. เฉพาะไรเดอร์ แบช 1-6 ณ วันที่ 11 พ.ค. 2563 เท่านั้น (เราจะยึดตามแบชที่เปลี่ยนใหม่)

5. ไรเดอร์ที่ทำตามเงื่อนไข จะได้รับโบนัสในรอบจ่ายถัดไป ( วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ) 

 

หมายเหตุ:

1. ในกรณีที่ชั่วโมงงานและออเดอร์เท่ากัน จะพิจารณาจาก อายุงาน และ แบช

2. ไรเดอร์ที่ได้รับโบนัสจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ตามวิธีการข้างต้นเท่านั้น

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล