Rider Live
rider live.jpg

ฟู้ดแพนด้าขอขอบคุณไรเดอร์ทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรา

การรับของรางวัล

- กรุงเทพ (ออฟฟิศทองหล่อ) สามารถรับสินค้าในวันจันทร์ที่6,  วันอังคารที่7, และวันพฤหัสบดีที่ 9  

              เวลา 13.00-17.00 น. (หากไรเดอร์ไม่มารับตามวันเวลาที่กำหนดไว้ ไรเดอร์จะไม่ได้รับรางวัล)

- ต่างจังหวัด รอประกาศจากออฟฟิศเพื่อเข้าไปรับของรางวัล
             (ทางกรุงเทพฯจะส่งของรางวัลให้ภายในที่ 03/07/2563) 

รายชื่อไรเดอร์ที่ได้รับรางวัล ไรเดอร์ไลฟ์ครั้งที่ 2

หมายเหตุ: ผู้ที่มีรายชื่อได้รับรางวัลเป็นผู้ที่ตอบคำถามได้รวดเร็ว ครบถ้วนและถูกต้องมากที่สุด 
**การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด