คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้า

ที่ฟู้ดแพนด้า เราพยายามสรรหาสิ่งดีๆ เพื่อไรเดอร์ของเราเสมอ

แจกเงินโบนัสพิเศษ! มูลค่ากว่า 1,750,000 บาท 
สำหรับไรเดอร์ทุกแบชทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2563

เงื่อนไขดังนี้

1. ไรเดอร์จะต้องมีออเดอร์ที่ลูกค้าให้คะแนนอย่างน้อย 5 ออเดอร์ แต่บริษัทฯจะนับเฉพาะ ออเดอร์ที่ลูกค้าให้ 5 ดาว เท่านั้น (เมื่อส่งอาหารเสร็จแล้วอย่าลืมขอคะแนนจากลูกค้า)

2. ไรเดอร์ที่ได้ออเดอร์ 5 ดาวจากลูกค้า สูงที่สุดลำดับที่ 1-500 รับโบนัส 1,000 บาท
3. ไรเดอร์ที่ได้ออเดอร์ 5 ดาวจากลูกค้า สูงที่สุดลำดับที่ 501-3,000 รับโบนัส 500 บาท

 

หมายเหตุ:

1. ไรเดอร์ที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินโบนัสในรอบจ่ายวันที่ 31 สิงหาคม 2563

2. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 26 สิงหาคม 2563

3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อรักษาระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่ง 

 

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของลูกค้า มี 5 ระดับ ได้แก่ 5ดาว 4ดาว 3ดาว 2ดาว 1ดาว

(คะแนนเรียงจากมากไปน้อย) เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพการบริการและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถให้คะแนนตามความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ภาชนะ ระยะเวลาในการจัดส่ง และไรเดอร์ (ในการให้คะแนนไรเดอร์ จะนำเพียงคะแนนในส่วนของไรเดอร์มานับท่านั้น จะไม่นำคะแนนจากปัจจัยอื่นๆมาคิดคะแนนของไรเดอร์)

รายชื่อผู้ได้รับโบนัส