จัดหนักจัดเต็มส่งท้ายเดือนสิงหาคม

ที่ฟู้ดแพนด้า เราพยายามสรรหาสิ่งดีๆ เพื่อไรเดอร์ของเราเสมอ

จัดหนักจัดเต็มส่งท้ายเดือนสิงหาคม แจกโบนัส 6,000 รางวัล
มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท

เงื่อนไขดังนี้
1. ไรเดอร์จะต้องขอดาวจากลูกค้าหลังส่งออเดอร์ทุกครั้ง
2. ไรเดอร์จะต้องได้ดาวจากลูกค้าขั้นต่ำ 15 ออเดอร์ในวันที่ 28-31 สิงหาคม 2563 รับเลยโบนัส 500 บาท
3. สำหรับไรเดอร์ทุกแบชทั่วประเทศ

 

หมายเหตุ:

1. ไรเดอร์ที่ได้รับรางวัล จะได้รับเงินโบนัสในรอบจ่ายวันที่ 7 กันยายน 2563
2. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันที่ 2 กันยายน 2563
3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื่องจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อรักษาระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าจึงมีความสำคัญกับเราอย่างยิ่ง 

 

มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ความพึงพอใจของลูกค้า มี 5 ระดับ ได้แก่ 5ดาว 4ดาว 3ดาว 2ดาว 1ดาว

(คะแนนเรียงจากมากไปน้อย) เพื่อที่จะควบคุมคุณภาพการบริการและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการของบริษัทฯ

ลูกค้าสามารถให้คะแนนตามความพึงพอใจของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ภาชนะ ระยะเวลาในการจัดส่ง และไรเดอร์ (ในการให้คะแนนไรเดอร์ จะนำเพียงคะแนนในส่วนของไรเดอร์มานับท่านั้น จะไม่นำคะแนนจากปัจจัยอื่นๆมาคิดคะแนนของไรเดอร์)

รายชื่อผู้ได้โบนัสจัดหนักจัดเต็มส่งท้ายเดือนสิงหาคม