เกณฑ์การคำนวณแบชรูปแบบใหม่เริ่มใช้วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่ม A

A.JPG

กลุ่ม B

B.JPG

กลุ่ม C

C.JPG

1.ชั่วโมงพิเศษ 

ชั่วโมงพิเศษเป็นเวลาที่เราต้องการจำนวนไรเดอร์จำนวนมากเนื่องจากมีปริมาณออเดอร์ที่หนาแน่นในช่วงเวลาดังกล่าว ยิ่งทำงานในช่วงเวลาพิเศษมากก็จะได้รับคะแนนมาก

*ซึ่งช่วงเวลาพิเศษในแต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันออกไป สามารถตรวจสอบได้ที่ตารางด้านล่างสุดของเว็ปฯ

 

2.จำนวนชั่วโมงงานที่เลือก กับ จำนวนชั่วโมงงานที่ทำจริง (วิ่งครบตามชั่วโมงที่จอง) 

คำนวณจากจำนวนชั่วโมงที่ไรเดอร์เลือกตารางเปรียบเทียบกับจำนวนชั่วโมงที่ไรเดอร์ทำงานจริง เช่น เลือกตารางงานไว้ 8.00 - 12.00 น. ต้องมาทำให้ครบตามเวลาที่เลือกไว้ ถ้าหากมาสาย หรือขอเบรคในระหว่างกะการทำงาน คะแนนในส่วนนี้ก็จะน้อยลง

 

3.การขาดงาน 

หากไรเดอร์เลือกกะการทำงานแล้วไม่มาทำงาน ก็จะโดนหักคะแนน ดังนั้นหากเลือกกะการทำงานแล้วต้องมาทำงานเพื่อไม่ให้เสียคะแนนในข้อนี้

 

4.เปอร์เซ็นต์ที่กดรับงาน 

จำนวนออเดอร์ที่ไรเดอร์กดรับงานจริงเทียบกับจำนวนออเดอร์ที่ระบบส่งให้ หากไรเดอร์ไม่กดรับออเดอร์แล้วโดนระบบเบรค 5 หรือ 30 นาที ไรเดอร์จะโดนหักคะแนนในข้อ 2 ด้วย ดังนั้นหากมีออเดอร์เข้าไรเดอร์ต้องกดรับทุกงานเพื่อไม่ให้เสียคะแนนในข้อนี้ ทั้งนี้หลังจากไรเดอร์กดรับงานแล้ว และมีการแจ้งไรเดอร์เซอร์วิสเพื่อเอางานออก จะถูกนำมาคำนวณด้วย

หมายเหตุ  : สามารถดูรายชื่อกลุ่มจังหวัดของคุณได้ตารางด้านล่างนี้

ชั่วโมงพิเศษในแต่ละจังหวัด