การส่งหนังสือถึงผู้บริหารฯ

ฟู้ดแพนด้าได้เล็งเห็นความสำคัญของไรเดอร์ จึงเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นถึงผู้บริหารฯ หากต้องการแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน แนะนำหรือติชม สามารถส่งคำร้องเข้ามาที่

แบบฟอร์มการส่งหนังสือถึงผู้บริหารฯ  คลิกที่นี่เพื่อส่งหนังสือถึงผู้บริหารฯ

 

หมายเหตุ

1. ต้องมีผู้ลงนามร่วมอย่างน้อย 200 คน โดยอัพโหลดรายชื่อพร้อมไอดีไรเดอร์

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และถูกต้อง