ไรเดอร์จะต้องเลือกกะการทำงานก่อน สามารถเลือกกะการทำงานได้ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยเลือกกะการทำงานตามเวลาแบชของคุณ


หมายเหตุ ไรเดอร์สามารถเลือกตารางเพิ่มได้ทุกวัน ถ้าหากมีตารางให้เลือก