ตรวจสอบอุณภูมิร่างกาย

ฟู้ดแพนด้า เราให้ความสำคัญกับสุขภาพของไรเดอร์เสมอ

 

ก่อนเริ่มงานทุกครั้งกรุณาตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของคุณ และให้แน่ใจว่าอยู่ต่ำกว่า 37.5 องศาเซลเซียสอยู่เสมอ

 

1. หากอุณหภูมิของคุณต่ำกว่า 37.5 ไปที่แอพ Roadrunner และ กดยืนยัน

2. ในกรณีที่อุณหภูมิของคุณสูงกว่า 37.5 ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

 

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป